Hjälper föreningens medlemmar med ansökningar, överklaganden och andra myndighetskontakter.