Mentorskap handlar om att bygga en relation mellan en mentor och en adept. En mentor är någon med erfarenhet och kunskap inom ett särskilt område och som genom sitt intresse för andra människor kan fungera som förebild och rådgivare. En adept är en person som vill förbättra sina prestationer och komma vidare i såväl personlig utveckling som professionella sammanhang.