Somaliland föreningen driver  projektet “Din röst är din makt” som finansierades av Malmö Stad. Projektets mål är att motivera och engagera röstberättigade unga förstagångsväljare och utrikesfödda med somaliska härkomst att rösta i valet.