Glasses Icon

Glasses Icon

See to Learn är ett samarbetsprojekt mellan Somalilands förening i Malmö och Manhal sjukhus i Hargeisa, som startat i slutet av 2016 och kommer att pågå under 2017. Projekt bekostas genom SIDA-medel, men det finns också ett stort behov av bidrag från sponsorer.

Detta är See to Learn

Projektets huvuddrag;

– See to Learn utbildar lärare i Hargeisas 50 grundskolor att göra enkla synundersökningar.
– Lärare använder sin nya kunskap till att hitta synproblem hos elever.
– Eleverna med synproblem remitteras till sjukhuset där de får en kostnadsfri undersökning.
– De som har behov får begagnade glasögon som har skickats från Sverige.

Somalilands förening i Malmö har tagit emot en gåva på ett ton begagnad synundersökningsutrustning, begagnade glasögon, glas och bågar från vänföreningen ”Vision for All”. Dessa sorteras, tvättas och mäts upp vid stora workshops där föreningens medlemmar och andra engagerade Malmöbor deltar. Planen är att sända en container till Hargeisa våren 2017.

Manhalls sjukhus får möjlighet att anställa en optiker och en assistens som ska jobba mot skolorna. De implementerar en enkel ”screeningmetod” som har tagits fram av John Godoy från Vision for All. Efter projekttiden så är det meningen att kunskapen ska leva kvar i skolsystemet.

See to Learn är ett rättviseprojekt

FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna fastslår rätten till utbildning. Synproblem innebär hinder för att kunna ta del av denna rättighet.

I Somaliland finns många barn som inte kan gå i skolan för att de ser för dåligt. Det finns också ett stort antal barn som går i skolan, men som inte lär sig något för att de inte ser. Dessa är målgruppen för See to Learn.

Rätten till synhjälpmedel är ojämnt fördelad bland män och kvinnor, pojkar och flickor, detta som en naturlig del av ett ojämlikt samhälle. See to Learn tar höjd för denna ojämlikhet genom att se till att flickor och kvinnor får minst hälften av projektets resurser.

Nu kör vi!

Tre representanter från föreningen, Nura Barre, Omar Adam och Lena Englund åkte tillsammans med John Godoy från Vision for All till Hargeisa i oktober 2016. Teamet besökte fyra skolor och utförde tillsammans med sjukhusets personal ”ögenscreening” på drygt 3000 elever.  De hittade ett par hundra elever som knappt såg screeningtavlan bara fem meter bort. Dessa har remitterats till Manhals sjukhus där de kommer att behandlas kostnadsfritt och vid behov få gratis glasögon. För dessa elever är detta sannolikt livsavgörande.

Under 2017 står resten av Hargeisas 50 skolor på tur.

Här är en film om resan till Hargeisa.

Vill du vara med i projektet eller vill du bli sponsor?

Mejla: lenglund@telia.com