Den 20 februari 2018 besökte Somaliland förening i Malmö på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).  Föreningen har presenterat sitt projekt VA ME OCH PÅVERKA som vänder sig till barn och ungdomar från Malmös resurssvaga områden.