Somaliland förening har besökt på Sveriges Riksdag den 21 februari 2018. Syftet med studiebesöket var att våra ungdomarna ska få större kunskap om demokrati och jämställdhet.