Den 14 november besökte Familjehemsenheten/ensamkommande i Växjö på Somaliland förening. Studiebesökets syfte var att utbyta kunskap och erfarenhet kring mottagandet av ensamkommande barn och i synnerhet barn som placeras i familjehem. Hur man kan på bästa sätt nå  familjehem och få en bra samverkan med dem var en del av diskussionsfrågorna som vi hade på agendan.