På bilden (från vänster): Abdirahman 18 år, Elia 19 år, Egal 17 år, Selma 17 år, Lena 16 år, Hira 18 år

På bilden (från vänster): Abdirahman 18 år, Elia 19 år, Egal 17 år, Selma 17 år, Lena 16 år, Hira 18 år

 

Vi jobbade med projektet “ Läslust genom läsning “ som finansieras av allmänna arvsfonden och arbetar i samarbete med sommarprojekt som finansieras av Malmö Stad. Vi fick som uppdrag att redogöra för ämnesområdet sociala medier, diskutera fördelar och nackdelar med detta samt ge förslag på några politiska åtgärder som kan vidtas för att bekämpa nackdelarna. Här kommer en sammanfattning av vår presentation: Sociala medier är i dag en av de främsta plattformarna för kommunikation, framförallt mellan ungdomar, men även mellan äldre. Tiktok är den populäraste plattformen med över en miljard användare, vilket är ungefär 25 procent av alla internetanvändare i världen. Det finns även andra plattformar som Instagram, Snapchat och Twitter som ofta är i bruk. Eftersom dessa plattformar är så populära kan man nå ut till många med hjälp av sociala medier, sprida budskap och påverka allmänheten. Det är således viktigt att tänka på hur vi använder sociala medier och hur vi tolkar innehållet som sprids genom de olika plattformarna. Fördelarna med sociala medier är flera. Man kan integreras, kommunicera bättre samt sprida och mottaga information snabbt och effektivt. Företag och konsumenter kan dra nytta av sociala medier då företagen kan marknadsföra sina produkter och nå ut till en större publik. Detta kan öka företagens vinst och lönsamhet och konsumenterna nyttjas genom ett större utbud. En annan fördel är att sociala medier underhåller och sprider glädje, vilket ökar välmåendet. Genom sociala medier får man uttrycka sina åsikter och tankar, vilket gör sociala medier till en plattform för yttrandefrihet och debatt. Att få uttrycka sina åsikter fritt och argumentera främjar både demokratin och intellektet, samt lär människor hur man uttrycker sig koncist och utförligt. Det finns även otaliga nackdelar. Sociala medier kan vara en plattform för falsk informationsspridning och anonyma förtryck i form av näthat. Det kan vara svårt att åtgärda dessa kränkningsbrott som ofta sker på sociala medier då förövarna är anonyma. Dessinformationen och konspirationsteorierna som kan spridas i sociala medier kan leda till falska uppfattningar och segregation mellan de som tror och inte tror på informationen. Man kan även lätt bli beroende och få en minskad rörlighet av att använda sociala medier för ofta. Skönhetsidealen som sprids kan ofta vara orealistiska och leda till osäkerhet för individen. Människor kan låtsas vara någon de inte är och lura eller bedra andra. I vissa stater kan sociala medier vara en plattform för propaganda och korruption (som i dagens Ryssland). Man kan även bli utsatt av hackare på sociala medier. Vad finns det då för politiska åtgärder som kan vidtas? Vi föreslår att minska spridningen av desinformation genom att investera i skola och utbildningssystem samt i organisationer som faktakollar information på nätet. För att minska beroendet bör man försöka öka rörligheten i samhället genom att uppmana till fysisk aktivitet. Man kan även ha mobilfria zoner på vissa offentliga platser och i skolan. Genom att erbjuda stöd till de som drabbas av näthat och utveckla tekniken så att man på ett bättre sätt kan spåra förövarna kan detta problemet åtgärdas. Man bör minska statlig propaganda och korruption genom att bibehålla en stark demokrati. Detta genom att värna om grundlagarna och jämställdheten samt försöka göra hierarkiernas gap mindre med lagstiftning. Det är viktigt att vi använder sociala medier på rätt sätt men också fokuserar på att integrera och träffas i verkligheten, det är trots allt det som är viktigast.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here