Läxhjälp

Läxhjälp projektet
 
Somaliland förening i Malmö driver en läxhjälp projekt som finansierades av Skolverket.
Syftet med läxhjälpverksamheten är att hjälpa barn och ungdomar i grund- och gymnasieskola att lyckas med skolarbeten. Läxhjälpen ska också höja barnens och ungdomarnas motivation och kunskaper i skolan samt att nå de uppsätta skolmålen.