Projektet Va med och påverka vänder sig till barn och ungdomar från Malmös resurssvaga områden med fokus på stadsdelsområden Öster, Söder och Innerstaden.  Målet är att stärka ungdomarnas tillit och syn på såväl samhället som på sig själva.  Ett annat mål är att genom organisering ge dem möjlighet att utveckla sin kreativitet och prova på sina kompetenser för att på så sätt påverka både sin egen situation och samhället i stort. Projektet kommer att använda sig av kamratskap där integration börjar på individnivå, hjälpsamhet, meningsfulla fritidsaktiviteter samt god kontakt med Malmö stad, landstinget och andra organisationer som verkar för samhället.  Projektets primära målgrupp är ungdomar, tjejer och killar mellan 13-25 år som bor i ovan nämnda stadsdelar. En annan målgrupp är ensamkommande tjejer som bor på EBO, d.v.s. ensamkommande tjejer som bor med sina släktingar eller bekantar. Anledningen till att vi väljer inkludera just tjejer är att för det fösta barn som bor EBO har i överlag sämre möjlighet för fritidsaktiviteter än ungdomar som bor hos HVB-hem eller hos ett godkänt familjehem.  För det andra är tjejer mer utsätta och saknar helt möjligheter att hitta meningsfulla aktiviteter, vilket ofta underminerar deras utveckling i framtiden. 

 

Det övergripande målet med projektet är att ungdomar i stadsområden Öster, Söder och Innerstaden i Malmö organiserar sig och därmed känna sig delaktiga i det svenska samhället.  Insatserna i projekt ska stärka målgruppen.  Projekt ska tillsammans med relevanta samarbetspartner skapa en struktur för målgruppen för att minska utanförskap och på så sätt möjliggöra mer deltagande i samhällsfrågor.  Vi vill uppnå att målgruppen känner sig uppmärksammade, och att de har en röst som är värd att lyssna på.

 

Projektet finansieras  av MUCF och kommer att pågå 20170701-20180601